namana radio

Episode 003_ خانه و قرنطینه سیروس باور

Episode 003_ خانه و قرنطینه سیروس باور
/
Episode 003

مهمان سومین اپیزود از رادیو نمانا جناب آقای دکتر سیروس باور با عنوان خانه و قرنطینه سیروس باور می باشند . ایشان نگاه خود را از قرنطینه و خانه  یشان شرح میدهند. چراکه با مواجه انسان امروز با اپیدمی کرونا، اهمیت معماری خانه و مسکن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله تنها بخاطر آن است که خانه تنها مامن انسان از ابتدای تاریخ تاکنون بوده است. از همین رو ما به سراغ معماران و بزرگانی رفتیم که خانه هاشان را خود طراحی کرده اند. آنها از تجربه زیستی خود در طراحی خود در ایام قرنطینه می گویند. همچنین در این اپیزود به مجموعه مفاهیم کلیدی معماری و ساختمان هم میپردازند که بهتر است خودتان به اپیزود گوش بسپارید و شنونده باشید.

دکتر سیروس باور در سال ۱۳۳۸ در همین رشته لیسانس گرفتند. سپس به ایتالیا رفته و از دانشکده معماری فلورانس ایتالیا در مقطع دکترا سال فارغ التحصیل شدند. وی بعد از بازگشت به ایران و تدریس در دانشگاه‌های تهران و پذیرش چند طرح و مسئولیت‌های مختلف، به شهر برزیل سفر کردند و تا سال ۱۳۷۱ در آنجا اقامت گزیدند. ایشان در جاهای مختلف ایران و جهان طرحهای مختلفی طراحی و اجرا کرده اند. سیروس باور یکی از آن انگشت‌شمار افرادی است که هم در پژوهش و هم در گسترش دانش معماری و شهرسازی معاصر ایران مجدد به جدیت کوشش کرده است.

داستان های معماری نمانا گامیست برای گوش نیوش بودن تمامی دغدغه داران رشته معماری و شهرسازی که به تدوین و تنظیم مهندس آناهیتا سماوات میسر گردیده تا گوارای گوش شما باشد. باشد تا اپیزود خانه و قرنطینه سیروس باور را باهم بشنویم و بیاندیشم پس این اپیزود گوارای گوشهایتان.

رادیو نمانا در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست