شوشتر کهن

Episode 013_روایت شوشتر کهن

Episode 013_روایت شوشتر کهن
/
اپیزود 13م

این اپیزود با موضوعیت روایت شوشتر کهن است. شوشتر شهری است در استان خوزستان و با ارزشهای تاریخی وخصوصاً معماریای ماندگار و پایدار. این شهر به سبب قرار گرفتن در منطقه گرمسیری) گرم و نیمه مرطوب ( دارای تابستانهای طولانی و بهشدت گرم وزمستانهایی نسبتاً معتدل است. شهرستان شوشتر با ۳۵۳۸ کیلومتر مربع مساحت در مرکز استان خوزستان واقع شده و مرکز آن شهر شوشتر است. این شهرستان از شمال به شهرستان های دزفول و مسجد سلیمان محدود است. قدمت سکونت در آن به بیش پنج هزار سال می رسد.

معماران این شوشتر کهن از دیرباز در اندیشه ایجاد محیطی امن، ایمن و همساز با اقلیم بودند. عاقبت با زبردستی تمام، چنین فضایی را در نهایت مهربانی با طبیعت و الگوبرداری صحیح از آن در بافت کهن این شهر می توان مشاهده کرد. بافت سنتى معمارى این شهر کاملاً متراکم و فشرده است و کوچه هاى باریک ودیوارهاى بلند و گذرگاههاى تنگ که همگى با گذر از ساباطها یا سایه بانها به میدانچه هاى اصلى شهر ختم مى شوند، زیبایى کم نظیرى دارد.

در این روایت از شوشتر کهن به مراکز دیدنی این شهر شامل،آسیابهای آبی سیکا ،خانه مستوفی ،قلعه رستم عقیلی ،قلعه سلاسل ،قلعه رستم اشاره می شود. تعداد آنها بیش از موردهای گفته شده است. از این محوطه تاریخی و بی نظیر، به عنوان بزرگ ترین مجموعه صنعتی دنیا پیش از انقلاب صنعتی نام برده اند. این سازه آبی از آثار بی بدیل دوره هخامنشی محسوب می شود. این سازه اطلاعات و آمار خوبی را از ایران باستان در اختیار ما قرار می دهد. همچنین این اثر با توجه به زمان ساخت  از شاهکارهای فنی و مهندسی در جهان به شما می رود.

این اپیزود در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست