طراحی در بافت تاریخی شیراز

Episode 015_بافت تاریخی شیراز

Episode 015_بافت تاریخی شیراز
/
اپیزود 15م

صحبت های دکترعلی سوداگران پیرامون چالشهای طراحی در بافت تاریخی شیراز. به میزبانی مهندس مهتاب سیدی در پایگاه انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز.

شیراز به واسطه شاخصه‌های مختلف، دارای بافت تاریخی فرهنگی گسترده، با عناصری بسیار ارزشمند است. عناصری که بعضا در گذر ایام و به دلایل مختلف، دستخوش تغییر و حتی به شکل کامل محو شده.  اگرچه هنوز ، بناها و المان‌های فرهنگی، معماری، اجتماعی و … متعددی در این بافت وجود دارد.

در این اپیزود دکتر علی سوداگران از تجربه طراحی بوتیک هتل سنگ سیاه خود در این بافت نیز می گویند . تا روشنای راه سایر طراحانی باشد که علاقه ی طراحی در بافت تاریخی دارند.

پروژه طراحی بوتیک هتل سنگِ سیاه شامل ایجاد یک اقامتگاه سنتی در بافت تاریخی محله ی سنگِ سیاه در استان شیراز، در همسایگی پنج بنای ثبت شده از دوره های تاریخی ایلخانی، زندیه، قاجاریه و پهلوی طبق مجوزها و ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعریف شد. در سال های اخیر، پروژه های بازسازی بر اساس استراژی تخریب و و تجمیع توسعه یافته اند، که با حذف سازه ها و معابر دانه ریز و تعریف پروژه های بزرگ و ساخت خیابان ها، به تدریج نسبت وُید و حجم، سیستم هندسی و ارتباطی معابر و ساختار بخش قابل توجهی از بافت تاریخی را از بین می برند.

این پروژه تلاشی است در راستای تجربه ی بازسازی و فراهم ساختن راهی برای گسترش آن در بافتی تاریخی، به گونه ای که ساختار اجتماعی و فرهنگی را تغییر داده و مولد یک زندگی جدید باشد. اما مشکل اصلی در بازسازی بافت های تاریخی از این قبیل مقابله با الگوهای شبه تاریخی مورد نظر سازمان تصمیم گیرنده است که با رمزهایی مشخص و تزئيناتي آشنا به دنبال اعتبار بخشيدن به یک بنايي معاصر و ساخت بدلي از روی اصل هستند.

این اپیزود در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست