اخلاق حرفه ای رسانه های معماری

Episode 019_اخلاق حرفه ای رسانه های معماری

Episode 019_اخلاق حرفه ای رسانه های معماری
/

اپیزود 19م

امروزه ما در حوزه ی رسانه های معماری و سایر حوزههای دیگر به فرهنگسازی نیازمندیم. از آنجا که پیشرفت تکنولوژی ما را به سمت و سوی همکاری مجازی سوق داده است. روشن سازی اخلاق حرفه ای از ملزماتی ست که نمانا بار آن ها را پذیرفته است.

بهتر آن است  پیش از آنکه از رسانه های معماری بگوییم، درباره کلیات مطالعه ای داشته باشیم :

واژه‌ی رسانه در زبان فارسی واژه‌ی نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. این واژه که گاه به معنای مفرد و گاه به معنای جمع به کار می‌رود، معادلی برای واژه‌ی Medium (رسانه) و نیز Media (رسانه‌ها) است. همان‌طور که از واژه‌ی رسانه هم مشخص است، ماموریت رسانه، رساندن است: رساندن حرف‌ها و پیام‌ها و دیدگاه‌های من و شما به فرد یا افراد دیگر. مستقل از تاریخچه‌ی این واژه، امروزه معمولاً آنچه به عنوان رسانه ها در گفتگوها و مقالات و نوشته‌های ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، به رسانه های ارتباطی (Communication Media) اشاره دارد.

رسانه یعنی هر نوع ابزار ارتباط انبوه مانند تلویزیون، رادیو، مجله‌ها و روزنامه‌ها. هر ابزار، روش و وسیله‌ای که برای ارتباط به‌کار برود، رسانه است.رسانه، صنعتی است که محصولات و خدمات اطلاعاتی و سرگرمی را تولید کرده و می‌فروشد. تنوع این تعریف‌ها، خیال‌تان را راحت می‌کند که تعریف و توصیفی از رسانه که مورد اتفاق‌نظر همگان باشد وجود ندارد. شما هم می‌توانید بسته به نیاز و نگاه خود، مفهوم متفاوتی از رسانه را در ذهن‌تان تصور کنید.

در این اپیزوداخلاق حرفه ای رسانه های معماری را بررسی کرده و میزبان علیرضا عظیمی، مدیر مسئول پایگاه خبری فضای نو هستیم. ایشان نگاه خود را در این حوزه و در گرایش معماری اذعان میدارند. امیدواریم مفید واقع شده و قدمی موثر در آموزش این مهم برداشته شده باشد.

اخلاق حرفه ای رسانه های معماری در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست