رشد در دفاتر معماری

Episode 028-رشد در دفاتر معماری

Episode 028-رشد در دفاتر معماری
/
اپیزود 28م

در این اپیزود به مسئله و چالش رُشد در دفاتر معماری می پردازیم. به محض فارغ التحصیلی دانشجویان معماری ، خود را برای اولین انتخاب های شغلی و ورود به بازار کار آماده می کنند. آنها بدون داشتن تجربه و تفکر اولین فرصت های شغلی معماری بر سر راه را فارغ از تصمیم گیری درباره بزرگ یا کوچک بودن فضای کاری انتخاب می کنند. این فرایند آزمون و خطا ممکن است بیشتر از آنچه لازم است طول بکشد. حتی ممکن است لیبل و عنوان شغلی خاصی را بدون انتخاب آگاهانه به آن ها تحمیل کند. این اپیزود به معماران جوان کمک می کند تا اولین انتخاب شغلی خود را مطمئن تر انجام دهند. همچنین این اپیزود کمک میکند تا افراد بهترین بستر را برای رشد فردی خود اتخاذ نمایند.

کار کردن و رشد در دفاتر معماری کوچک مانند مشارکت در یک کار تیمی است. تیمی که برای تحقق اهداف خود نیاز به تلاشهای صمیمانه هر عضو دارد. از این طریق ، معماران جوان  وارد بخشی از فرایند تصمیم گیری می شوند. آنها با مشتریان، پیمانکاران در تماس هستند از سایت ها و پروژه ها بازدید می کنند. آنها همه چیز را از مراحل اولیه شاهد هستند این درگیری در انواع کارها باعث افزایش عزت نفس آنها می شود. همچنین باعث می شود احساس تعلق کاری  در آن ها بیشتر شود. ضمن اینکه مراحل آشنایی با پروسه های کاری را سریع تر و آن ها را با عناوین شغلی بیشتری آشنا می سازند همچنین توانایی ها و پتانسیل های کاری افراد با انجام کارهای متنوع  بهتر سنجیده می شود و کار مورد علاقه یا کاری که در آن بهتر هستند را پیدا کنند.

مهندس احمدصفار و مهندس محمدرضا کهزادی درخصوص رشد در دفاتر معماری مفصلا صحبت کرده تا روشنای راه عزیزان دغدغه مند معماری باشند. همراه باشید …

این اپیزودد در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست