سنت معماری ایرانی

Episode 009-سنت های معماری ایران

Episode 009-سنت های معماری ایران
/
اپیزود 9م

در این اپیزود صحبت دکتر کامران دیبا درباره مسئله ی سنت معماری ایران را میشنویم.

هنر معماری در ایران از سابقه طولانی بر خوردار است. در گذشته معماران هنر دوست با تکیه بر سنت در معماری پدیده شگرفی را بوجود آورده اند. در بسیاری از موارد اصول آن ریشه هنر معماری جهان نیز شده اند. سنت از آن رو دارای ارزش است که هویت، خصوصیات مادی و انسانی شهر، منطقه، کشور، مکان و عالم را حفظ و تامین می نماید. معماری گذشته کتابی است که تاریخ کشور و تجدد همیشگی آن را بیان می کند. احترام به سنت عبارت است ازساختن منازل، شهرها و محیط با تمام شرایط زمان با توجه به پیش بینی آینده. از این روبه جاست که با تعمق و تحلیل در زبان معماری گذشته به رابطه ای تاثیر گذار با تاریخ دست یابیم.

به بیانی نو در معماری معاصر برسیم. سنت را به مثابه ی نردبانی جهت رسانیدن هنرمند به بام تعالی هنر ایرانی در نظر بگیریم. هنری که نه محصول گذشته است. هنری که نه مقلد از تصویر غرب است ، بلکه بر گرفته از آرا و اندیشه های زمانه و تجلی آن در فضای معماریامروز ایران است.

سنت معماری ایرانی در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست